dimarts, 6 de gener de 2009

Martinet menut


Martinet menut (Ixobrychus minutus).

Es el mes petit dels Ardèids d’Europeus,fa uns 35cm i pesa uns 140g es de la mateixa família que el Bernat pescaire( Ardea cinerea) o el Esplugabous ( Bubulcus ibis), a les basses de Can dimoni hi ve a criar, és una de les espècies d’aus més amenaçades degut a que està molt vinculada a les zones humides és per això que està catalogada al annexà 1 a la Xarxa natura 2000, una de les raons per que les basses de Can Dimoni és protegís.
Un ocell molt esquiu, s’alimenta de petits peixos que captura deixant anar el seu coll i fen servir el seu bec en forma d’arpó, les parts interiors del bec te uns dents en forma de serrall direccionats capa en dins, per tal d’evitar que els peixos s’escapin, quan és sent intimidat adopta una postura com si d’un canyís és tractes, fins i tot imita els moviments ondulants del vent, amb els seus colors
queda camuflat i costa de veure’l.
I te dimorfisme sexual els mascle es de colors mes lluents en volt es pot apreciar els colors crema i negre de les seves ales, la femella pel contrari te uns colors menys vistosos amb un disseny estriat de colors marrons per sobre i ocracis per sota.
Ha Can Dimoni es pot observar des de el mes d’Abril fins al mes de Setembre.

Andreu0505